Activiteiten archief

 • Zelfreflectie met behulp van dynamiet – Een systematische inleiding in Nietzsche (Juli 2016), Docent dr. Jan Keij, filosoof.
 • Kierkegaard: de enkeling is de waarheid (Mei 2017), Docent dr. Jan Keij, filosoof.
 • Wees blij dat het leven zin heeft – Inleiding in het denken van Levinas (Juni 2017), Docent dr. Jan Keij, filosoof.
 • Vrijheid of onvrijheid, kies maar! (Juli 201 7), Docent dr. Jan Keij, filosoof.
 • Zelfreflectie met behulp van dynamiet – Een systematische inleiding en Nietzsche (Mei 2018), Docent dr. Jan  Keij, filosoof.
 • Wees blij dat het leven tijd(elijk) is – Over het gedachtegoed van Levinas e.a. (Juni 2018), Docent dr. Jan Keij, filosoof.
 • “Wie zijn wij?” (Juni 2018), Docent dr. Jacques van Hoof, psychiater en psychotherapeut., drs. Nelleke Engels-Keegstra, verpleegkundige, theoloog.
 • Post-modern denken (Mei 2019), Docent dr. Jan Keij, filosoof.
 • Skrijfkuns en Kreatieve Denke (September 2019), Docent dr. Riana Scheepers, bekend Afrikaans schrijver en dichter, Phd Afrikaanse letteren.
 • ‘Lastige kwesties’ – ethiek, het dagelijks leven en dilemmaberaad
 • Het Kwaad in Literatuur en Filosofie