‘Lastige kwesties’ – ethiek, het dagelijks leven en dilemmaberaad

Datum: 30-08-2020 — 04-09-2020

Uitstel van de cursus ‘Lastige kwesties’ – ethiek, het dagelijks leven en dilemmaberaad

Nu er in Nederland en de landen om ons heen steeds meer maatregelen worden genomen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk binnen de perken te houden, lijkt het ons onontkoombaar om de cursus ‘Lastige kwesties’ – ethiek, het dagelijks leven en dilemmaberaad, die gepland stond voor de week van 1 t/m 5 juni, enige maanden uit te stellen. Dat spijt ons zeer, maar gelet op de onzekere weken die we tegemoet gaan kunnen we moeilijk anders.

Uitstel is, zeker in dit geval, geen afstel.  We hebben ervoor gekozen om de cursus te verschuiven naar de week van 31 augustus t/m 4 september. Locatie en regelingen blijven zoals eerder afgesproken. We hopen natuurlijk dat we u over een half jaar in goede gezondheid mogen ontmoeten in Chateau Bon Ton!

Iedereen wordt op het werk of in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met vraagstukken die het karakter van een moreel dilemma hebben. In een complexe handelingssituatie moet je een beslissing nemen terwijl de argumenten voor en tegen de beslissing even zwaar lijken te wegen.

Ethiek biedt ons verschillende procedures om in een dergelijke situatie toch op verantwoorde wijze te reageren. In het seminar maken we kennis met vier belangrijke ethische benaderingen:

 1. de ‘eudaimonistische’ benadering
  Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene aan het Lykeion over voortreffelijkheid van karakter en een ‘gelukt’ leven?
 2. de ‘deontologische’ benadering
  Wat schrijft Immanuel Kant over autonomie en de categorische imperatief?
 3. de ‘utilitaristische’ benadering
  Hoe omschrijft John Stuart Mill het schadebeginsel en welke rol spelen morele gevoelens?
 4. de ‘metafysische’ benadering
  Wat verstaat Emmanuel Levinas onder gevoeligheid en ‘luisteren naar het gelaat van de Ander’?

Al wat ingewikkeld is aan de opvattingen van deze denkers wordt uitgelegd zodat we dan een gesprek met elkaar kunnen voeren over hun opvattingen en deze met ons eigen standpunt kunnen vergelijken.

Bovendien onderzoeken we de bruikbaarheid van deze benaderingen voor de behandeling van ethische kwesties in het dagelijks leven. Deze casuïstiek zal bestaan uit ofwel eigen reële kwesties ofwel fictieve maar ‘waargebeurde’ voorvallen.  Voor het onderzoek gebruiken we de werkwijze van het dilemmaberaad die het mogelijk maakt om een analytisch gesprek te voeren waarin (a) we de kracht / zwakte van de argumentatie kunnen beoordelen en (b) we gebruik kunnen maken van de ethische benaderingen als ‘vuistregels’.

Het programma ziet er dan ook als volgt uit:
(Een uitvoerig programmaoverzicht is te vinden op www.janflameling.nl)

Cursusprogramma

Aankomst: Zondag 30 augustus 2020
Maandag 31 augustus 2020
 • 10.00-13.00 — Ethiek – een inleiding / Aristoteles
 • 18.00-20.00 — Dilemmaberaad I / de rol van voortreffelijkheid van karakter
Dinsdag 1 september 2020
 • 10.00-13.00 — Immanuel Kant
 • 18.00-20.00 — Dilemmaberaad II / de rol van de categorische imperatief
Woensdag 2 september 2020
 • 10.00-13.00 — John Stuart Mill
 • 18.00-20.00 — Dilemmaberaad III / de rol van het schadebeginsel
Donderdag 3 september 2020
 • 10.00-13.00 — Emmanuel Levinas
 • 18.00-20.00 — Dilemmaberaad IV / de rol van het luisteren naar het gelaat van de Ander
Vrijdag 4 september 2020
 • 10.00-13.00 — Terugblik: Van Aristoteles tot Levinas

Cursusleider

Jan Flameling

In 1994 richt Jan Flameling het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien werkt hij als docent, gespreksbegeleider en trainer. Hij geeft les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), voert filosofische gesprekken op het Griekse eiland Amorgos en begeleidt dilemmaberaad met artsen, apothekers, medewerkers van de Belastingdienst, burgemeesters en directieteams van verschillende ministeries in Den Haag.
Zie: www.janflameling.nl

Aanmeldingen

Je kunt je aanmelden voor deze activiteit via het onderstaande formulier. Zorg dat je eerst de pagina met voorwaarden bekijkt. Na bevestiging van je aanmelding nemen wij snel contact met je op. Let op: Dit formulier kan slechts gebruikt worden voor inschrijving van één persoon. Wilt u meerdere personen inschrijven, vul het formulier dan meerdere keren in.

Je kunt je niet meer aanmelden.