Het Kwaad in literatuur en filosofie

Datum: 18-05-2020 — 22-05-2020

Uitstel van de cursus Het Kwaad in Literatuur en Filosofie

Nu er in Nederland en de landen om ons heen steeds meer maatregelen worden genomen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk binnen de perken te houden, lijkt het ons onontkoombaar om de cursus Het Kwaad in Literatuur en Filosofie, die gepland stond voor de week van 17 t/m 22 mei, enige maanden uit te stellen. Dat spijt ons zeer, maar gelet op de onzekere weken die we tegemoet gaan kunnen we moeilijk anders.

Uitstel is, zeker in dit geval, geen afstel.  We hebben ervoor gekozen om de cursus te verschuiven naar de week van 27 september t/m 2 oktober. Locatie en regelingen blijven zoals eerder afgesproken. We hopen natuurlijk dat we u over een half jaar in goede gezondheid mogen ontmoeten in Chateau Bon Ton!

Sinds mensenheugenis is ‘Het kwaad’ een kernthema in het religieuze en wijsgerige denken. Niet voor niets begint Rudiger Safranski in zijn gelijknamige boek (1998) bij de in Genesis vertelde verhalen over de zondeval en de moord van Kain op Abel. Hoewel de vanzelfsprekend lijkende inbedding van het kwaad als fenomeen binnen het joods-christelijke denken over zonde, schuld, vergeving en verlossing sinds de Verlichting steeds losser is geworden, blijft ‘Het Kwaad’ tot de dag van vandaag erkend als een stevig  verankerde categorie in het menselijk bewustzijn en het menselijk bestaan. Het Kwaad is er simpelweg, en kan zowel worden erkend, gevreesd en bestreden, als ook vanuit esthetisch en/of hedonistisch perspectief worden verwelkomd en verheerlijkt. De moderne, niet per se religieuze benadering van het kwaad is te vinden bij auteurs als de Sade, de auteurs van de romantische gothic novels, Byron, Rimbaud, Nietzsche, Gide, Camus en Bataille. Rudimenten van het christelijke denken vindt men overigens nog steeds bij auteurs als Baudelaire, Dostojevski en anderen.

Cursusleider

Jaap Goedegebuure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via j.l.goedegebuure@gmail.com of +31 6 29 00 22 07

Cursusprogramma

Maandag 18 mei 2020

  • 10.00-13.00 — Inleiding: de filosofische en theologische visie op het kwaad.
  • 18.00-20.00 — Vervolg inleiding

Dinsdag 19 mei 2020

  • 10.00-13.00 — Zwarte Romantiek: Sade, Gothic Novel, Byron, Baudelaire
  • 18.00-20.00 — Decadentie: Huysmans, Couperus, Jacob Israël de Haan

Woensdag 20 mei 2020

  • 10.00-13.00 — Franz Kafka
  • 18.00-20.00 — Film in relatie tot de cursusthematiek

Donderdag 21 mei 2020

  • 10.00-13.00 — W.F. Hermans
  • 18.00-20.00 — Albert Camus

Vrijdag 22 mei 2020

  • 10.00-13.00 — Arnon Grunberg

Aanmeldingen

Je kunt je aanmelden voor deze activiteit via het onderstaande formulier. Zorg dat je eerst de pagina met voorwaarden bekijkt. Na bevestiging van je aanmelding nemen wij snel contact met je op. Let op: Dit formulier kan slechts gebruikt worden voor inschrijving van één persoon. Wilt u meerdere personen inschrijven, vul het formulier dan meerdere keren in.

Je kunt je niet meer aanmelden.