Het Kwaad in Literatuur en Filosofie

Datum: 27-09-2020 — 02-10-2020

Sinds mensenheugenis is ‘Het kwaad’ een kernthema in het religieuze en wijsgerige denken. Niet voor niets begint Rudiger Safranski in zijn gelijknamige boek (1998) bij de in Genesis vertelde verhalen over de zondeval en de moord van Kain op Abel. Hoewel de vanzelfsprekend lijkende inbedding van het kwaad als fenomeen binnen het joods-christelijke denken over zonde, schuld, vergeving en verlossing sinds de Verlichting steeds losser is geworden, blijft ‘Het Kwaad’ tot de dag van vandaag erkend als een stevig  verankerde categorie in het menselijk bewustzijn en het menselijk bestaan. Het Kwaad is er simpelweg, en kan zowel worden erkend, gevreesd en bestreden, als ook vanuit esthetisch en/of hedonistisch perspectief worden verwelkomd en verheerlijkt. De moderne, niet per se religieuze benadering van het kwaad is te vinden bij auteurs als de Sade, de auteurs van de romantische gothic novels, Byron, Rimbaud, Nietzsche, Gide, Camus en Bataille. Rudimenten van het christelijke denken vindt men overigens nog steeds bij auteurs als Baudelaire, Dostojevski en anderen.

Cursusprogramma

Aankomst: Zondag 27 september 2020
Maandag 28 september 2020

10.00-13.00 Inleiding: de filosofische en theologische visie op het kwaad.
18.00-20.00 Vervolg inleiding

Dinsdag 1 september 2020

10.00-13.00 Zwarte Romantiek: Sade, Gothic Novel, Byron, Baudelaire
18.00-20.00 Decadentie: Huysmans, Couperus, Jacob Israël de Haan

Woensdag 2 september 2020

10.00-13.00: Franz Kafka
18.00-20.00 Film in relatie tot de cursusthematiek 

Donderdag 3 september 2020

10.00-13.00: W.F. Hermans
18.00-20.00: Albert Camus

Vrijdag 4 september 2020
  • 10.00-13.00: Arnon Grunberg

Cursusleider

Jaap Goedegebuure

Aanmeldingen

Je kunt je aanmelden voor deze activiteit via het onderstaande formulier. Zorg dat je eerst de pagina met voorwaarden bekijkt. Na bevestiging van je aanmelding nemen wij snel contact met je op. Let op: Dit formulier kan slechts gebruikt worden voor inschrijving van één persoon. Wilt u meerdere personen inschrijven, vul het formulier dan meerdere keren in.

Je kunt je niet meer aanmelden.